Åbningstider

Planlagt konsultation
Mandag – fredag 8-15, dog onsdag 8-17

Akut konsultation (efter tidsbestilling)
Mandag – fredag 9.30-16

Åben akut konsultation (uden tidsbestilling)
Mandag – fredag 8-8.30

Åben konsultation er kun til akutte og mindre tidskrævende problemstillinger og må kun dreje sig om ét problem.
Henvend dig ved sekretæren når du kommer.

Telefontid (ved læge)
Mandag – fredag 11.30-12.30
Du taler her med en lægesekretær først, som viderestiller til den ønskede læge.

Telefontid (sekretær)
Mandag – fredag 8.30-12.30
Her kan der bestilles tid samt vanlig medicin.