Åbningstider

Planlagt konsultation
Mandag – fredag 8.00 – 15.00, dog onsdag 8.00 – 17.00

Akut konsultation (efter tidsbestilling)
Mandag – fredag 9.30 – 16.00

Åben akut konsultation (uden tidsbestilling)
Mandag – fredag 8.00 – 8.30

Åben konsultation er kun til akutte og mindre tidskrævende problemstillinger og må kun dreje sig om ét problem.
Henvend dig ved sekretæren når du kommer.

Vanedannende medicinfornyelse
Der er mulighed for receptfornyelse ved fremmøde uden tidsbestilling

Mandag 15.00 – 15.30
Tirsdag 15.00 – 15.30
Torsdag 15.00 – 15.30

Telefontid (ved læge)
Mandag – fredag 11.30-12.30, onsdag dog kun til kl. 12.00.
Du taler her med en lægesekretær først, som viderestiller til den ønskede læge.

Telefontid (sekretær)
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00-12.30
Onsdag kl. 8.00-12.00
Her kan der bestilles tid samt vanlig medicin.