Gode links

  • Den offentlige sundhedsportal – Her kan du finde information om sundhed og sygdom, og du kan logge på og få adgang til dine sundhedsdata.

sundhed.dk

patienthåndbogen.dk

Information vedr. øjenbetændelse inkl. video, klik her

Klik her for forældrevejledning over 22 forskellige børnesygdomme.
Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af de fire børneafdelinger i Region Midtjylland.

sygeborn.dk – Vejledning om sygdomme hos børn.

lægevagten.dk

ssi.dk – Statens Serum Institut

kolding.dk – Kolding kommunes hjemmeside.

sportnetdoc.dk – her findes øvelser for diverse lidelser i bevægeapparatet.

https://www.regionsyddanmark.dk/wm406195 – Patientvejleder i Region Syddanmark

https://www.kolding.dk/borger/sundhed-sygdom/sundhedstilbud – Sundhedstilbud Kolding Kommune

https://www.sundhed.dk/borger/borger-soeg/?SearchTerm=screening&searchType=searchTerm&Page=1&PageSize=10 – Screeningsundersøgelser

Patienttilfredshedsundersøgelse_2018 for Lægerne i Vamdrup