Konsultationer

Åben konsultation for akut opstået sygdom.

Åben konsultation hver dag fra kl. 8.00 – 8.30. I dette tidsrum kan man møde op uden tidsbestilling, hvis man ønsker en vurdering af

AKUT OPSTÅET SYGDOM ELLER AKUT FORVÆRRING I KENDT SYGDOM.

Der afsættes kort tid til hver patient for at tilgodese flest mulige.  Ventetid vil kunne forekomme. Der er ikke mulighed for at vælge læge eller sygeplejerske i den åbne konsultation. Såfremt der skønnes behov for nærmere udredning vil der blive tilbudt en opfølgende tid i den planlagte konsultation.

Bemærk venligst: Åben konsultation er ikke egnet til samtaler.

 

Tidsbestilling

Konsultation eller videokonsultation kan bestilles elektronisk. Skriv altid hvad konsultationen omhandler så vi kan sikre os, at konsultationen er booket korrekt. Ved akut sygdom skal du ALTID ringe i lægehuset.

Tider til blodprøvetagning kan ikke bookes elektronisk.

Du kan IKKE booke en tid elektronisk til udfærdigelse af attester ligesom der ikke kan bestilles flere tider samme dag.

 

Planlagte konsultationer

Planlagte konsultationer holdes hver dag klokken 8.30 – 15.00, onsdag til klokken 17.00 (dog ikke i ferieperioder)

Der afsættes 15 minutter til hver konsultation incl. det administrative arbejde. Ved flere eller komplicerede problemer kan det blive nødvendigt med flere konsultationstider på forskellige dage. I særlige tilfælde og efter aftale med den enkelte læge kan der afsættes længere tid end 15 minutter ad gangen.

 

Telefonkonsultationer

Mange patienter ringer med forespørgsler, som sagtens kan klares af lægesekretærer og sygeplejersker, derfor vil det altid være en lægesekretær eller sygeplejerske der tager telefonen. Ringer du med et spørgsmål, der kun kan besvares af en læge, vil lægen ringe tilbage i tidsrummet 11.30 – 12.30, i samme tidsrum er de også muligt at blive stillet om til en læge, hvis der er behov for det, onsdag dog kun til kl. 12.00.

 

Email – konsultationer

Her kan du stille korte og simple spørgsmål til læge eller sygeplejerske. Der svares indenfor højst 5 hverdage. Vurderes det, at spørgsmålet er uegnet til mailsvar eller kræver uddybende undersøgelser, vil du blive henvist til en egentlig konsultation.

Hvis du ikke kan vælge din vanlige læge eller sygeplejerske er det fordi vedkommende er fraværende og derfor ikke kan svare indenfor 5 hverdage.

Ved akutte spørgsmål skal du ALTID kontakte klinikken ved direkte henvendelse.

 

Afbud

Hvis man bliver forhindret, så giv besked snarest muligt, tak!

 

Forsinkelser

Vi forsøger at overholde de skemalagte tider så godt som muligt, men pludselig alvorlig sygdom eller svære problemer kan kræve lægelig indsats her og nu og dermed sprænge tidsrammen med forsinkelser til følge.