Priser

 Lægeerklæringer/Attester
 Lægeerklæring til kørekort for personer under 69 år 400,-
 Lægeerklæring til kørekort for personer over 69 år 500,-
 Mulighedserklæring 400,-
 Frihåndsattest – pris variabel alt efter tidsforbrug
 Udvekslingsstuderende 1000,-
 Privat konsultation 500,-
 
 Vaccinationer
 1. vaccinationshonorar i forbindelse med rejse  300,-
 Efterfølgende vaccinationshonorarer i forbindelse rejse (vaccinationsforløb)  150,-
 Gul feber  200,-
 Hepatitis A, voksen  270,-
 Hepatitis A, barn  225,-
 Hepatitis B, voksen  240,-
 Hepatitis B, barn  170,-
 Japansk encefalitis  880,-
 Meningokokvaccine A, C, Y + W135  485,-
Pneumokok 23-valent 260,-
Pneumokok 13-valent 760,-
TBE (skovflåt) 300,-
Ambirix, barn (Hepatitis A+B) 420,-
Twinrix, voksen (Hepatitis A+B) 420,-
Twinrix, barn (Hepatitis A+B) 290,-
Gruppe 2 patienter
 Almindelig konsultation 250,-
 Dobbelttid 500,-
 Besøg 500,-
Alle priser er inklusive moms